2013 lanserade Facebook en ny serverhall i Luleå vilket attraherade väldigt mycket uppmärksamhet världen runt. Tanken med Facebooks nya serverhall var att använda sig utav Luleå kommun och Sveriges infrastruktur, samt den överenskommelse man fick med den då svenska regeringen, och viktigast av allt det svenska klimatet för att etablera en serverhall som man inte…