2013 lanserade Facebook en ny serverhall i Luleå vilket attraherade väldigt mycket uppmärksamhet världen runt. Tanken med Facebooks nya serverhall var att använda sig utav Luleå kommun och Sveriges infrastruktur, samt den överenskommelse man fick med den då svenska regeringen, och viktigast av allt det svenska klimatet för att etablera en serverhall som man inte längre behöver tänka på.

Problemet med serverhallar idag är att de drar extremt mycket energi att underhålla. Facebook fick i sin överenskommelse med den svenska regeringen ett bra pris på elen serverhallen skulle använda, samt så kunde Facebooks nya serverhall använda sig utav norra Sveriges kalla klimat för att inte behöva förbruka lika mycket energi för att hålla servrarna kalla. Detta är inte detsamma om man öppnar en serverhall i exempelvis Texas, som snittar 30 grader celsius året runt, med inte hälften så bra infrastruktur som man kan hitta i Sverige. Således behövs mindre energi och också en mindre kostnad varje år för att underhålla Facebooks nya, massiva serverhall.

När denna planen lades fram så fick hela världen upp ögonen för de möjligheter Sverige bringade när det kom till serverhallar.

Sverige och webben

IT i Sverige

Idag är det fler och fler företag som väljer att flytta sina servrar till Sverige. Sverige är en av Europas ledande länder när det kommer till molnindustrin, webben och just servrar i helhet och allt detta inte minst på grund av de grundstenar man lagt fram hittills.

Om man som konsument idag önskar att hyra en virtuell server så är chanserna oerhört stora att virtuella servrar finns i just självaste Sverige. Detta är inte en självklarhet. Vill man exempelvis ha en virtuell server i Grekland, Serbien eller i något annat land så är detta nästan omöjligt att hitta. Få länder kan lyckas erbjuda de erbjudandena som man idag kan hitta i Sverige när det kommer till IT och webben.

Sveriges framtid inom IT

Den svenska framgångssagan inom IT kommer inte att avta någon gång snart. Molnlösningarna som flyttat till Sverige är bara ännu en positiv utveckling för den svenska IT-marknaden. Exempelvis så lanserade AWS (Amazon Web Services) en ny s.k ”region” i Stockholm där denna är en utav enbart 9 st regioner som Amazon erbjuder åt sina kunder inom Amazons molntjänster. De andra kan man hitta i b la Brasilien, Japan, 4 st i USA, ingen i Kina, ingen i Indien, mm. Alltså har Amazon valt att investera i Sverige före än någon av de andra länderna. De största länderna som har flest konsumenter med Amazon har fått investeringar av just Amazon, och så lilla Sverige med en aktiv marknad om ca 6 miljoner konsumenter. Och hur många av de som just köper Amazon Web Services är en annan fråga. Amazon valde alltså att investera i Sverige före än länder med hela 1,3 miljarder människor i befolkning.

Sveriges framtid kommer inte att gå någonstans. Först var det hemsidorna (TheLocal, m fl), sedan var det programmen (Skype, Spotify, m fl), sedan kom spelen (Battlefield, m fl), därefter kom apparna (Candy Crush, m fl) och nu är det dags för molnlösningarna att flytta till Sverige. Vad som kommer till Sverige näst är omöjligt att förutspå då teknologin i sig är omöjlig att förutspå. Men att någon industri kommer att flytta till Sverige, det går nästan att garantera.