De flesta tycks tro att man på något sätt föds till företagare eller har det i blodet. Visst kan man ha företagsamhet och beslutsamhet som karaktärsdrag, men ett verkligt entreprenörskap handlar mer om att ha ett glödande intresse för det man väljer att utveckla och en stark vilja att driva det man gör vidare. Man får också vara beredd på att omformulera en del beslut under vägen och inse att man ibland måste göra om för att göra rätt.

Ett brinnande intresse

Om man verkligen vill lyckas i företagsbranschen krävs det att man brinner för det man vill göra. Det finns ett antal komponenter som måste finnas med i en lyckad framgångssaga:

  • Intresse
  • Engagemang
  • Planering

Det krävs ett brinnande intresse för det man vill göra och en törst att utvecklas vidare. Utan intresse och engagemang står plastikkirurgen utan egen klinik och potentiella kunder blir utan näsplastik och professionell vägledning. Om man verkligen vill och arbetar hårt kan man nå hela vägen fram. Det finns dock ingen som kommer någonstans utan en plan. Planering är a och o när det gäller företagande. Man behöver en ekonomisk plan både när det gäller intäkter och kostnader. Kort sagt behöver man hålla huvudet kallt även om hjärtat glöder.

Visualisering

Myterna när det gäller företagande är många. Den vanligaste av dem alla är att man både snabbt och lätt kan tjäna massor av pengar. I själva verket är sanningen den att det kan ta ett par år innan man ens kan ta ut en lön som motsvarar mödan. Det viktigaste är att man som företagare har en vision. Utan visionen och förmågan att kunna visualisera kommer man inte vidare. I detta begrepp ryms tre viktiga komponenter:

  • Mål
  • Möjligheter
  • Mening

I visionen finns en tydlig målbild och det är denna målmedvetenhet som ger själva projektet dess mening. I meningsbyggandet ligger också en vinnande förmåga att kunna se möjligheter där andra oftast ser hinder. Att kunna omge sig med en nykter positivitet och finna lösningar på problem är ett vinnande koncept. Här ligger nu bollen hos var och en att hitta sin nisch. Det som ofta är drivkraften bakom företagande är till exempel viljan att styra över både tid och ekonomi. Man vill helt enkelt arbeta efter egna villkor och allra bäst lyckas man om företagandet kan leda till både arbetsglädje och den eftertraktade personliga tillfredställelsen att uppfylla en dröm.

Våga vinna

Hur man gör när man startar ett eget företag är en väldigt vanlig fråga. Naturligtvis finns det inte ett enkelt koncept som passar alla eller ett rakt svar som kan tjäna som företagandets lösenord. Det finns dock ett allomfattande begrepp och det handlar om att man måste våga vinna och man måste våga tro både på sig själv och sin vision. Frågan är om man har det som krävs för att blunda och hoppa. Det som krävs är nämligen att man har en fallskärm. Denna fallskärm bör bestå av följande komponenter:

  • Självförtroende
  • Självkritik
  • Självständighet

Det som så klokt kallas att vara sig själv nog är en sanning med modifikation. Alla framgångsrika företag som någonsin startats har naturligtvis inte drivits av en enda ensam människa men utgångspunkten ligger i ordspråkets kärna. En företagare har förmågan att vara självständig och grunden till denna självständighet är ett gott självförtroende. Tror man inte på sig själv eller på sin idé kommer ingen annan att göra det heller. Om man inte själv vet vad man talar om och själv klarar av att driva sin vision kommer ingen att vilja driva den med dig. Självkritiken är självförtroendets ärliga spegel och när man känner sig själv med både styrkor och svagheter kan man också leda andra. Företagande handlar nämligen också om förmågan att vara en god företagsledare. Att få andra att dela visionen är inte alltid så lätt som det ser ut.

Från idé till handling

Väldigt många människor har drömmar och idéer men det är ytterst få som har det som krävs för att förverkliga dessa drömmar. Företagande handlar om att ha viljan, visionen och drivkraften att gå från idé till handling. Det är så teoretiska drömmar blir till praktisk verklighet. En företagare är nämligen i själva verket en entreprenör. Entreprenörer är kända för att vara både handlingskraftiga och modiga. I företagande krävs nämligen en stor portion mod i kombination med förmågan att vara realistisk.

Om man låter drömmarna ta överhanden är risken stor att man förlorar kontrollen över idén och visionen.

En del människor skulle nog också beskriva företagare och entreprenörer som risktagare men det betyder inte att risken är förenad med dumhet. Snarare är en god företagare medveten om att processen från idé till handling handlar om satsningar och riskkalkylering. En viktig egenskap när det kommer till kritan är förmågan att kunna inse när något behöver förändras och i sin tur prestigelöst genomdriva förändringen.

Kreativitet, inspiration och marknadsföring

Kreativitet

För att lyckas som företagare krävs också det lilla extra. Förutom vilja och vision handlar företagande även om kreativitet. Själva kreativiteten är ett viktigt verktyg för att lyckas i det långa loppet. För att kunna inspirera både sig själv och andra behöver man kunna kanalisera såväl sin egen som andras kreativitet. Denna egenskap kan kanske bäst beskrivas som den unika förmågan att kunna tänka utanför den berömda boxen. Många företagare besitter själva en enorm kreativitet och lyckas också omsätta denna. Annars är det kanske företagandets hetaste tips att både omge sig med och aktivt leta efter människor som faktiskt har helt andra erfarenheter och kunskaper än man själv. På detta sätt håller man inspirationen levande. Inspirerade människor presterar bättre och prestation ger oftast positiva resultat.

Service

Goda företagare strävar också efter en god relation till både kunder och leverantörer. Här finns också en ovärderlig källa till kunskap i den meningen att dessa människor besitter aktiv kunskap om hur ditt företag kan bli ännu bättre. Som företagare måste man också nå ut med sitt budskap och därför behöver man på olika sätt använda sig av marknadsföring. Kreativ och inspirerande marknadsföring ser till att använda sig av människors sinnen. Marknadsföring handlar i mångt och mycket om kommunikation och det är aldrig fel att använda sig av sådant som tilltalar och kommunicerar med människors sinnen. Det som från början tände gnistan till det brinnande intresset kan antända samma glöd hos någon annan, men här handlar det om att få människor att behöva och vilja betala för produkten i fråga.

Inspiration

Om man känner att man skulle behöva utveckla sina kreativa sidor och bli en bättre inspiratör som också lockar fram anställdas kreativitet finns det spännande utbildningar, föreläsningar och böcker att ta del av. Viljan att hela tiden utvecklas är också en del i framgångsreceptet samt insikten att även om man är självständig behöver man dela sin vision med rätt människor för att den ska kunna få tillräckligt med luft under vingarna för att kunna lyfta. Den som lyckas sälja in sin idé på bred front kan skaffa sig gott om representanter för det egna varumärket och effektivt flytta fram sina positioner.

Marknadsföring

Hur ett företag ska både synas och upplevas är en del av företagandet som som lockar många. Kreativ marknadsföring är ett relativt modernt begrepp som är på frammarsch. Kundfokus, målgrupper och designprofilering är numera något man som företagare kan köpa in om man inte känner för att skaffa sig dessa kunskaper på egen hand. Kanske är det ändå detta som är företagandets kärnpunkt. Förmågan att veta när eller om det överhuvudtaget är lönsamt att själv lägga ner energi på att utveckla en viss del eller helt enkelt köpa in tjänsten istället och lägga den intjänade tidsvinsten på resurser som är mer lönsamma för verksamheten i stort. Dessa överväganden hör till företagandets vardag och är en del av det paket som gör hela upplevelsen mödan värd. Verkligheten kan ofta vara tuff för egna företagare och det är långt ifrån alla som lyckas omsätta sitt koncept till något någon annan vill köpa.