Kryptovalutor blir bara allt mer populärt med tiden. Idag, till skillnad från några år sedan känner nästan hela världen till kryptovalutor och de handlas i miljardbelopp varje dag och denna effekt ser inte ut att sakta ner. För att lära sig lite mer om kryptovalutor är det viktigt att känna till hur de fungerar, när de tillkom och vad det är som får folk att se kryptovalutor som framtidens valuta. För att lära dig lite mer om kryptovalutor, fortsätt läsa detta inlägg!

När tillkom kryptovalutor?

Handla kryptovalutor

Kryptovalutor är en digital valuta som använder kryptografiska metoder för att garantera transaktioner. Den bakomliggande teorin beskrevs första gången år 1998 av kinesen Wei Dai. Istället för att en myndighet i form av t.ex. en riksbank, garanterar den tillgängliga mängden pengar i valutan, finns en konsensus för kryptovaluta över vilka transaktioner som utförs. Denna information uppstår genom att blockkedjor skapas över ett P2P-nätverk. När virtuella valutor skapas fastställs hur och när nya pengar tillförs valutasystemet. Det är systemutvecklaren av valutan som fastställer regelverket. De två mest kända och största kryptovalutorna är bitcoin och ethereum. I nuläget finns ungefär tvåtusen olika kryptovalutor på marknaden och det samlade värdet uppgår till mer än 140 miljarder USD ($). Du kan använda valutan till att köpa varor och tjänster, framför allt på nätet, men även i fysiska butiker. Användningen som betalningsmedel är vanligast förekommande i USA, t.ex. kända företag som Microsoft, Expedia, KFC och Subway accepterar betalning med bitcoin. Men möjligheterna att använda valutan ökar generellt i alla länder. Du kan även konvertera, växla in, dina kryptopengar till traditionell valuta som ges ut av riksbanker.

Kryptovalutor garanterar köparen anonymitet

Kryptovalutor garanterar köparen anonymitet, vilket ibland ses som en stor fördel. Än så länge är det många företag som inte ger möjlighet att betala med dessa valutor, men användning som betalningsmedel växer ständigt. En svårighet att acceptera kryptopengar som betalningsmedel är att värdet på valutorna kan fluktuera kraftigt på relativt kort tid. Många aktörer spekulerar i valutans upp- eller nedgång, vilket gör det svårare att acceptera valutorna som betalningsmedel för säljaren som då måste ta hänsyn till och gardera sig för dessa förändringar. Över lång tid är det sannolikt att värdeförändringarna och kurssvängningarna blir mindre, vilket i sådant fall underlättar användningen av kryptopengar som betalningsmedel.

Handel med kryptovaluta

Intresset för att handla med kryptovalutor har ökat kraftigt under de två senaste åren. Det har växt fram en marknad som påminner om traditionell valutahandel. Du kan ta direkta positioner genom att äga valutan, men du kan också handla binära optioner, optioner och andra derivat på flera olika marknadsplatser. Eftersom det har varit stora svängningar under de senaste åren, kraftiga uppgångar under 2016 fram till hösten 2017, därefter en relativt kraftig nedgång, ger hävstångsprodukter i form av derivat möjlighet till stora vinster till en begränsad insats. Ju mer utvecklad handeln blir, ju större volymer som handlas, desto stabilare och mindre volatil kommer kursen att bli utifrån klassisk valutateori. Samtidigt är det svårt att förutse hur marknaden från tid till annan värderar traditonella valutor jämfört med kryptovalutor, förmågan att garantera stabilitet är avgörande. De stölder som skett genom hackning är t.ex. en sådan faktor som negativt påverkar förtroendet för kryptopengar, eftersom det int finns någon marknadsaktörer som ersätter sådana stölder. Att transaktionekostnaderna är lägre för virtuella valutor, att de är digitala och att teknikutvecklingen går framåt med enorm hastighet och med högre grad av säkerhet talar dör en fortsatt stark utveckling av virtuella valutor. Samtidigt är det troligt att statsmakter och ammanslutnibgar av stater kommer anpassa sina regelverk för att skydda sin egen traditionella valuta för att säkra transaktioners spårbarhet och möjligheter till beskattning.